6 December: Who We Be

Dagens Gade

Skydebanegade

Frem til 1890 tilhørte arealet Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab. Mellem Istedgade og Sønder Boulevard var der anlagt haver forbeholdt skydebrødrene. Da selskabet flyttede til Sølyst i Klampenborg, overtog murermester Victor Jensen arealet og opførte en samlet boligbebyggelse .