4 December: The Orgelheimers

Dagens Låge

The Orgelheimers

Orgel, orgel og mere orgel! På en af bund af trommer og guitar lægger The Orgelheimers et tykt lag orgel over egne og andres numre i en energisk blanding af surf, blues, Hawaii-inspiration, jazz og soul.

The Orgelheimers
Dagens Gade

Trommesalen

Ved Trommesalen lå byens ældste kvægtorv, der i 1879 blev erstattet af nye slagtehaller ved Halmtorvet. Der kom i stedet flere marskandiserforretninger, der solgte ”dårlig" kunst - oftest efterligninger af guldalderens landskabsmalerier. Derfor kaldes fiduskunst også trommesalsbilleder.